Je gebruikt een oude browser!

Update je browser om deze website correct te bekijken. Update mijn browser nu

×

Bewaartermijnen commerciële documenten

Bewaartermijnen commerciële documenten

Samenvatting per 1 september 2021 van de essentiële wettelijke bepalingen inzake bewaartermijnen van uw archieven.

Documenten Minimale bewaartermijn Vorm Ingangsdatum van de bewaartermijn Wet
Licentieovereenkomsten Er wordt niet specifiek in een bewaartermijn voorzien.
Aangezien de inbreuken op intellectuele eigendomsrechten in principe verjaren 5 jaar na de feiten, is het aan te raden voor de licentienemer om de licentieovereenkomsten gedurende hun looptijd en tot 5 jaar na hun einde te bewaren. (1)
Aangezien de contractuele aansprakelijkheid van de licentiegever na 10 jaar verjaart, is het aan te raden voor de licentiegever om de licentieovereenkomsten gedurende hun looptijd en tot 10 jaar na hun einde te bewaren.
Origineel
Reclame- en advertentiemateriaal Er wordt niet specifiek in een bewaartermijn voorzien.
Het is evenwel aan te raden de relevante documenten te bewaren tot de verjaring van de aansprakelijkheid van de producent in het licht van de wet van 25 februari 1991, die intreedt 10 jaar nadat het product in het verkeer is gebracht. (2)
Elke vorm Vanaf de datum dat het product waarop het materiaal betrekking heeft wordt verwijderd uit het verkeer Artikel 12 wet van 25 februari 1991 de aansprakelijkheid voor producten met gebreken.
Verzekeringspolis Er wordt niet specifiek in een bewaartermijn voorzien.
Het is evenwel aan te raden deze documenten te bewaren gedurende de geldigheid, en een voldoende tijd erna in het licht van een mogelijke vordering met betrekking tot (het voorwerp van) de verzekering.
Origineel

Alhoewel wij deze lijst met veel zorg hebben samengesteld, kan NV Merak niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vergissingen of intussen gebeurde veranderingen van de wetgeving.

(1) De houder van een exclusieve licentie m.b.t. kwekersrechten kan een vordering wegens namaak instellen. Voor kwekersrechten geldt dat een vordering inzake namaak verjaart drie jaar na de datum waarop het kwekersrecht uiteindelijk is verleend en waarop de houder kennis heeft gekregen van de betrokken handeling en van de identiteit van de overtreder, of, bij het ontbreken van dergelijke kennis, dertig jaar na de voltrekking van de handeling (artikel XI.162 Wetboek Economisch Recht). Voor een maximale vrijwaring van rechten geldt een bewaartermijn van 30 jaar vanaf de datum waarop het kwekersrecht werd verleend.

(2) Op basis van artikel 5 van de wet van 25 februari 1991 kan een product als gebrekkig worden beschouwd wanneer het niet de veiligheid biedt die men gerechtigd is te verwachten, onder meer in het licht van de presentatie van het product.

Merak Managing Information Copyright 2023 Merak NV, alle rechten voorbehouden.