Je gebruikt een oude browser!

Update je browser om deze website correct te bekijken. Update mijn browser nu

×

BEWAARTERMIJNEN DOCUMENTEN INZAKE ANTIWITWASWET (1)

BEWAARTERMIJNEN DOCUMENTEN INZAKE ANTIWITWASWET (1)

Samenvatting per 1 september 2021 van de essentiële wettelijke bepalingen inzake bewaartermijnen van uw archieven.

Documenten Minimale bewaartermijn Vorm Ingangsdatum van de bewaartermijn Wet
Identificatiegegevens van cliënt en lasthebbers/uiteindelijke begunstigden alsook een afschrift van de bewijsstukken of van het resultaat van de raadpleging van een informatiebron (2) 10 jaar (3) Vrij Vanaf het einde van de zakelijke relatie met hun cliënt of vanaf de datum van een occasionele verrichting Artikel 60, 1° Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten
Documenten waarin maatregelen zijn vastgelegd die zijn genomen om te voldoen aan de verificatieverplichting wanneer de geïdentificeerde uiteindelijke begunstigde een lid is van het hoger leidinggevend personeel 10 jaar (3) Vrij Vanaf het einde van de zakelijke relatie met hun cliënt of vanaf de datum van een occasionele verrichting Artikel 60, 1°/1 Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten
Bewijsstukken en registratiegegevens van verrichtingen die nodig zijn voor het identificeren en nauwkeurig reconstrueren van de uitgevoerde verrichtingen 10 jaar (3) Vrij Vanaf de uitvoering van de verrichting Artikel 60, 2° Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten
Geschreven verslag inzake analyse atypische verrichtingen 10 jaar (3) Vrij Vanaf de uitvoering van de verrichting Artikel 60, 3° Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten

Alhoewel wij deze lijst met veel zorg hebben samengesteld, kan NV Merak niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vergissingen of intussen gebeurde veranderingen van de wetgeving.

(1) Deze verplichting geldt maar voor zover men binnen het toepassingsgebied van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten valt.

(2) De onderworpen entiteiten kunnen de bewaring van een afschrift vervangen door de bewaring van de verwijzingen van deze stukken, op voorwaarde dat de verwijzingen, wegens hun aard en de bewaringsmodaliteiten ervan, het met zekerheid mogelijk maken voor de onderworpen entiteit om de betreffende stukken onmiddellijk over te leggen op verzoek van de Cel voor financiële informatieverwerking of andere bevoegde autoriteiten, gedurende de bewaringsperiode, en zonder dat deze stukken ondertussen zouden kunnen gewijzigd of veranderd zijn.

(3) De termijn van 10 jaar wordt voor het jaar 2017 teruggebracht tot 7 jaar en voor de jaren 2018 en 2019 tot 8 jaar en 9 jaar respectievelijk.

Merak Managing Information Copyright 2023 Merak NV, alle rechten voorbehouden.