Je gebruikt een oude browser!

Update je browser om deze website correct te bekijken. Update mijn browser nu

×

Bewaartermijnen Milieudocumenten - Federaal (1)

Bewaartermijnen Milieudocumenten - Federaal (1)

Samenvatting per 1 februari 2020 van de essentiële wettelijke bepalingen inzake bewaringstermijnen van uw archieven.

Documenten/Informatie Minimale bewaringstermijn Vorm Ingangsdatum van de bewaringstermijn Wet
EG-verklaring van overeenstemming en technische documentatie in het licht van Richtlijn 2000/14/EG van 8 mei 2000 van het Europees Parlement en de Raad inzake de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten betreffende de geluidsemissie in het milieu door materieel voor gebruik buitenshuis 10 jaar Origineel Vanaf het moment dat het materiaal voor het laatst geproduceerd werd Artikel 8 KB 6 maart 2002 betreffende het geluidsvermogen van materieel voor gebruik buitenshuis

Alhoewel wij deze lijst met veel zorg hebben samengesteld, kan NV Merak niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vergissingen of intussen gebeurde veranderingen van de wetgeving.

(1) Op basis van artikel 6, § 1, II van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 zijn de gewestelijke organen bevoegd voor de meeste aspecten van het leefmilieu en het waterbeleid. De federale staat is enkel bevoegd voor het vaststellen van de productnormen en de bescherming tegen ioniserende stralingen, met inbegrip van het radioactief afval. Er zijn bijgevolg afzonderlijke regelgevende instrumenten in het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest.

Merak Managing Information Copyright 2021 Merak NV, alle rechten voorbehouden.