Je gebruikt een oude browser!

Update je browser om deze website correct te bekijken. Update mijn browser nu

×

Bewaartermijnen fiscale documenten

Bewaartermijnen fiscale documenten

Samenvatting per 1 februari 2020 van de essentiële wettelijke bepalingen inzake bewaringstermijnen van uw archieven.

Documenten Minimale bewaringstermijn (1) Vorm Ingangsdatum van de bewaringstermijn Wet
Boeken en bescheiden die noodzakelijk zijn om het bedrag van de belastbare inkomsten te bepalen.
Dit begrip dient zeer ruim te worden geïnterpreteerd. Het behelst meer dan het voorleggen van de wettelijk voorgeschreven bescheiden alleen (Gent 5 november 1998, Fisc. Act. 1998, 40/5).
Het betreft meer in het bijzonder:
  • de boeken en bescheiden waarvan het gebruik verplicht is, zoals de dagboeken en ontvangstbewijsboekjes voor personen die een vrij beroep uitoefenen of die een ambt of een post bekleden (ontvangstgetuigschriften en getuigschriften voor verstrekte hulp: artikel 320 WIB 1992) en eventuele boeken, documenten of formulieren voorgeschreven in het licht van de controle van ontvangsten of uitgaven van de belastingplichtigen zelf of van derden;
  • de boekhouddocumenten, d.w.z. alle bescheiden die tot het bijhouden van de boeken hebben gediend;
  • alle andere bescheiden in de mate dat zij kunnen dienen tot het bepalen van de belastbare inkomsten, zoals o.m. registers van aandelen en obligaties op naam, de prestatielijsten van de algemene vergaderingen, de gegevens van de analytische boekhouding, offertes en bestekken, de registreerbladen van de tachograaf (2).
7 jaar, behoudens in geval van beslag door het gerecht of afwijking toegestaan door de administratie Origineel, in sommige gevallen microfilm, microfiches of CD- WORM mogelijk (“write once, read many”) Tot het verstrijken van het zevende jaar of boekjaar volgend op het belastbaar tijdperk Artikel 315 W.I.B. 1992
Geïnformatiseerde systemen (de bovenvermelde boeken en bescheiden die worden bewaard door beroep te doen op een informaticasysteem of elk ander elektronisch apparaat), informatiedragers, programma’s 7 jaar Een leesbare en verstaanbare vorm Vanaf 1 januari van het jaar volgend op het laatste jaar waarin het systeem werd gebruikt Artikel 315bis W.I.B. 1992

Alhoewel wij deze lijst met veel zorg hebben samengesteld, kan NV Merak niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vergissingen of intussen gebeurde veranderingen van de wetgeving.

(1) Zo kan de fiscus bijvoorbeeld in principe een beroepsverlies betwisten op het ogenblik dat dit verlies effectief in mindering gebracht wordt van belastbare inkomsten van latere belastbare tijdperken (Cass. 12 september 1991, F.J.F. 1992, 49).

(2) Met betrekking tot de registreerbladen van de tachograaf oordeelde het hof van beroep te Brussel dat, ondanks het feit dat met het bijhouden van tachograafschijven geen direct fiscaal doel wordt beoogd, deze belangrijk zijn voor het bepalen van de belastbare inkomsten van een transportonderneming en aldus moeten kunnen worden voorgelegd (Brussel 15 februari 2007, Fiscale Koerier, 07/511).

Merak Managing Information Copyright 2021 Merak NV, alle rechten voorbehouden.